Xuất khẩu 8 tháng năm 2023 khởi sắc, thặng dư đạt trên 20 tỷ USD

Có thể thấy các giải pháp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường của...

Nền Kinh tế của Việt Nam cuối năm 2023 sẽ phát triển thế nào?

Theo các chuyên gia dự đoán thì họ tự tin vào sự phát triển của...

Giá cà phê duy trì mức cao, xuất khẩu có tín hiệu khởi sắc

Theo thống kê của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), mặc dù mở...

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam, thực trạng và thách thức

Sau khi được Trung Quốc chính thức chấp thuận nhập khẩu chính ngạch, ngành hàng...